» Zasady wysyłki

Zasady wysyłki

Sprzedawca zwyczajowo wysyła towar za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL . .Sprzedawca na stronie Sklepu i Sklepu OLX, przy ofertach sprzedaży towaru, w osobnej zakładce podaje oferowane przez niego sposoby dostarczenia rzeczy.

Jeżeli Kupującym jest konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać sprzedany towar Kupującemu, tj. nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej. W razie opóźnienia Sprzedawcy Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

Kupujący o wybranym sposobie dostawy towaru poinformuje Sprzedawcę. Kupujący może odebrać towar osobiście, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą terminu, pod adresem:

ul. Daszyńskiego, 58-533 Mysłakowice.

Sprzedawca powiadomi Kupującego o dokonanej wysyłce towaru.

§ 8

Reklamacje z powodu nie doręczenia przesyłki

W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien w obecności dostarczającego przesyłką sprawdzić ogólny stan przesyłki, w szczególności czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy odmówić przyjęcia przesyłki.

W przypadku nie doręczenia przesyłki w ciągu 14 dni od daty nadania, o której Sprzedawca poinformował Kupującego, Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

W razie nie otrzymania przesyłki przez Kupującego mimo upływu terminu, w ciągu którego przesyłka, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna zostać dostarczona do adresata lub zwrócona do nadawcy, Sprzedawca złoży reklamację u Przewoźnika – w terminie określonym przez regulamin Przewoźnika oraz zgodnie z obowiązującą u niego procedurą.

Reklamacje dotyczące nieotrzymania przesyłki są rozpatrywane  na zasadach określonych przez regulamin wybranego przez Kupującego Przewoźnika.

O wyniku rozpatrzeniu reklamacji przez Przewoźnika Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego oraz podejmie czynności mające na celu zaspokojenie roszczeń Kupującego.


Przejdź do strony głównej

KM SZROT

Kontakt

 • KM SZROT
  Grzegorz Kuźma
  ul. Daszyńskiego 16G
  58-533 Mysłakowice
  NIP: 922-203-79-65
 • E-mail:kmszrot@op.pl
 • Telefon500-403-803
 • Godziny działania sklepuPONIEDZIAŁEK -PIĄTEK 9.00 - 16.00 SOBOTA 9.00 - 14.00
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl